viernes, 25 de septiembre de 2009

ACTA ASSEMBLEA UPV 24-SETEMBRE-2009

ACTA ASSEMBLEA UPV 24-SETEMBRE-2009.

-Idees i suggeriments de cada persona per a la creació del futur MANIFEST de l'Assemblea UPV. Posada en comuna en la pròxima assemblea.

-Julio estudiarà les possibilitats de la creació d'una associació cultural.

-Suggeriments i idees per al primer esborrany de calendari-planning del curs de lluita 09/10 .

- Consultar a possibles grups de música, espectacles o derivats que conegui cadascun, amb els quals poder contar, en cas d'organitzar un esdeveniment de autogestión de l'assemblea.

-CONÈIXER-NOS entre els integrants de l'assemblea a fi de crear un ‘bon rotllo’ de treball i crear una ‘pinya’.

-Enviar propostes per a tractar en la pròxima assemblea al gmail asambleaupv@gmail.comPRÒXIMA ASSEMBLEA el DIJOUS 1 d'OCTUBRE en la CASA DE L'ALUMNE a les 14.30H

Si vols assistir posa't en contacte via email amb nosaltres, doncs no haurà cap cartell on posi ‘asambleaupv’

(Si veus a un grupet de gent pensant de forma crítica i independent, som nosaltres.)


ACTA ASAMBLEA UPV 24-SEPTIEMBRE-2009

-Ideas y sugerencias de cada persona para la creación del futuro MANIFIESTO de la Asamblea UPV. Puesta en común en la próxima asamblea.

-Julio estudiara las posibilidades de la creación de una asociación cultural.

-Sugerencias e ideas para el primer borrador de calendario-planning del curso de lucha 09/10.

- Consultar a posibles grupos de música, espectáculos o derivados que conozca cada uno, con los que poder contar, en caso de organizar un evento de autogestión de la asamblea.

-CONOCERNOS entre los integrantes de la asamblea a fin de crear un ‘buen rollo’ de trabajo y crear una ‘piña’.

-Enviar propuestas para tratar en la próxima asamblea al gmail asambleaupv@gmail.comPRÓXIMA ASAMBLEA el JUEVES 1 de OCTUBRE en la CASA DEL ALUMNO a las 14.30H

Si quieres asistir ponte en contacto vía email con nosotros, pues no habrá ningún cartel donde ponga ‘asambleaupv’

(Si ves a un grupito de gente pensando de forma crítica e independiente, somos nosotrxs.)
''¿Quieres libertad?

¿Quieres felicidad?

¿QUIERES DOMINAR TU VIDA?

ENTONCES LUCHA POR ELLA.

(esperando sentado no harás nada)''

miércoles, 23 de septiembre de 2009

PUNTS DE DISCUSSIÓ EN L'ASSEMBLEA DEL DIJOUS 24 DE SETEMBRE

PUNTS DE DISCUSSIÓ EN L'ASSEMBLEA DEL DIJOUS 24 DE SETEMBRE

-Idees, escrits, etc. Per a un futur manifest.

- Planificació d'un calendari realista d'accions de l'any 2009/10 . (Presentació any de lluita 09/10, tallers, xerrades, autogestión, etc.)

-Tractar i preparar la pròxima assemblea estatal de Madrid.

-Tractar i preparar la pròxima reunió amb la coordinadora del País Valencià.


PUNTOS DE DISCUSIÓN EN LA ASAMBLEA DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE


-Ideas, escritos, etc. Para un futuro manifiesto.

- Planificación de un calendario realista de acciones del año 2009/10.

(Presentación año de lucha 09/10, talleres, charlas, autogestión, etc.)


-Tratar y preparar la próxima asamblea estatal de Madrid.


-Tratar y preparar la próxima reunión con la coordinadora del País Valencià.


pd: Todas las actualizaciones y actas tanto al blog como en el tablon del tuenti.

ACTA DE LA ASSEMBLEA UPV 20-SETEMBRE -2009

ACTA DE LA ASSEMBLEA UPV

17-SETEMBRE -2009

L'activitat d'aquesta assemblea se centro en les idees que cadascun havia portat després d'un descansat estiu:

-Presentació delegacions.

-creació associació cultural.

-Contactar amb la resta d'assemblees estatals i la coord.d'assemblees del PV.

-Pròxima reunió de la coord. Del País Valencià.

-Acudir a la pròxima V Assemblea Estatal d'estudiantes (Madrid).

-Creació d'un manifest definitiu.

-Nova campanya de difusió SEGUIM VIUS cartells, pamflets, video, etc.

-Autogestión.

-Recopilació de les activitats en la premsa, escrivint directament als diaris comercials, així com a la premsa alternativa.

PROXIMA ASSEMBLEA DIJOUS 24 A LES 14.30 EN LA CASA DE L'ALUMNE (aprofitarem per a menjar junts)


ACTA DE LA ASAMBLEA UPV

17-SEPTIEMBRE -2009

La actividad de esta asamblea se centro en las ideas que cada uno había traído después de un descansado verano:

-Presentación delegaciones.

-creación asociación cultural.

-Contactar con el resto de asambleas estatales y la coord.de asambleas del PV.

-Próxima reunión de la coord. Del País Valencià.

-Acudir a la próxima V Asamblea Estatal de estudiantes (Madrid).

-Creación de un manifiesto definitivo.

-Nueva campaña de difusión ¡SEGUIMOS VIVOS¡ carteles, panfletos, video, etc.

-Autogestión.

-Recopilación de las actividades en la prensa, escribiendo directamente a los diarios comerciales, así como a la prensa alternativa.

PROXIMA ASAMBLEA JUEVES 24 A LAS 14.30 EN LA CASA DEL ALUMNO (aprovecharemos para comer juntos)